Bejelentkezés


felhasználónév
jelszó

Hírek

2020-05-03
Pozitív várakozással tekintenek a kijárási korlátozások bejelentett vidéki enyhítésére a balatoni vendéglátósok, már megkezdték a teraszok előkészítését, várják a részletszabályokat.
2019-05-09
A Balatoni Turizmus Szövetség május 4-én tesztelte a Balaton legjobb fagyijait. A 2019. évi Balaton Fagyija versenyre 13 fagyizó nevezett, köztük négyen Veszprém megyéből. Az almádi Amaretto, a fűzfői Tutti Frutti és a veszprémi Völgy Fagyizó mellett, a versenyen kívül résztvevő tavalyi győztest, a füredi Bagaméri Fagyizót is felkeresték a bírák a hétvégén.
ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

 

Online foglalásainak szerződéses alapjai

 

 

1. A vitorlás hajóbérlési rendszerhez kapcsolódó felelősség

 

A www.balatonivitorlazas.hu portálon közzétett és használatra ajánlott balatonivitorlazas.hu online vitorlás hajóbérlési rendszer az Optimalnet Bt. fejlesztése, de a benne lévő információk közreműködője által biztosított adatbázisra épülnek. Ilyen formában az Optimalnet Bt. közreműködőinek csak közvetítője és a közzétett információkért felelősséggel nem tartozik. Továbbá az oldalon szereplő vitorlás hajók leírásai csak információs célokat szolgálnak, az Optimalnet Bt. nem tudja garantálni a vitorlás hajók színvonalát, szolgáltatásaik minőségét.

 

2. Általános bérbeadási feltételek

 

A Bérlemény tárgyát kizárólagosan érvényes (kölcsönösen elfogadott) bérleti szerződéssel lehet bérbe venni.

 

A Bérlőnek kifogás nélkül írásban el kell fogadni a bérbeadást szabályozó ÁSZF, Bérleti szerződés és Hajó tartozék jegyzék (leltár) rögzített feltételeit, ami a mindenkori Bérleményre vonatkozóan eltérhet (Pl. Casco, üzemanyag ellátás vagy takarítás).

 

A Bérbeadó a hajó bérletét kétféle konstrukcióban bocsájtja rendelkezésre:

1. Hajó bérbeadás kapitány (skipper) biztosítása nélkül.

2. Hajó bérbeadása kapitánnyal.

 

A Bérbeadó gondoskodik arról, hogy a Hajó(k) hajólevéllel, a törvények által előírt biztonsági és mentőfelszereléssel ellátva állnak a Bérlő rendelkezésre.

 

A Hajók felszerelési tárgyai – leltári tárgyak – az aktuálisan bérelt Hajón levő “Hajó tartozék jegyzék”-ben szerepelnek, mely alapján a Hajó átadás-átvétele is történik.

Mielőtt a Bérlő aláírja a „Hajó tartozék jegyzéke” átvételi űrlapot, joga van a Hajót, annak vitorlázatát és felszereltségét alaposan átvizsgálni, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a jegyzékben felsoroltakból minden a rendelkezésére áll jó és működőképes állapotban. A kivételek feljegyzésre kerülnek a „Hajó tartozék jegyzékben”.

 

A mindenkori Bérbeadó megfelelő charter-CASCO és kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik a Hajóra vonatkozóan. A CASCO biztosítás a nem rendeltetésszerű használat, vagy üzemszerű kopás és egyéb szándékos károkozás miatt elszenvedett károkat nem téríti meg. Ilyen szándékos károkozás például a randalírozás és egyéb garázda tevékenységre visszavezethető károkozás. A Bérlő teljes körű anyagi felelősséggel tartozik mindazon veszteségért vagy kár(ok)ért, melyet a biztosítási kötvény nem fedez.

 

Az egyes kiegészítő szolgáltatások díjai az egyes bérleti időszakoktól függően változhatnak. A Bérlő ezen szolgáltatások árairól és pontos feltételeiről a www.balatonivitorlazas.hu oldalon az aktuális hajó adatlapjának Általános információk mezőjében kerül feltűntetésre (Pl. versenynap).

Amennyiben a bérlet időszaka alatt a Hajó javítására lenne szükség, úgy azt minden esetben a Bérbeadó végezteti el a saját költségeire, függetlenül attól, hogy a Hajó melyik kikötőben vesztegel. A Bérlő által végzett javításokat a Bérbeadó nem köteles megtéríteni.

 

A Bérlő figyelmét felhívjuk arra, hogy a Hajó használatának idejére személyi balesetbiztosítással, illetve egyéb poggyászbiztosítással a Bérbeadók nem rendelkeznek és ezek a biztosítások nem részei a hajó bérbeadási szolgáltatásnak.

 

A Bérbeadó a Hajó bérbeadásakor, majd a bérbeadás ideje alatt, a Hajó vezetőjére vonatkozóan (a bemutatott érvényes vezetői engedélye alapján), feltételezi a hatályos Vizi közlekedési szabályok teljes körű ismeretét.

 

A nem rendeltetésszerű használat rendkívüli szerződésszegésnek minősül és azonnali szerződésbontással jár. Az azonnali szerződésbontás esetén a hajóbérlést meg kell szakítani, a teljes bérleti díjat, illetve a Bérbeadó minden olyan kárát, amely a hajóban keletkezik és a megkötött biztosítási megállapodás nem fedezi (pl.:önrész, szándékos károkozás), meg kell fizetni.

 

A Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő és legénysége demonstrálja szakértelmét a Hajó biztonságos kezelésében és navigálásában - akár ténylegesen - a Balaton vizén, a Bérbeadóval (vagy Megbízottjával) a fedélzeten. Amennyiben a Bérlőnek és/vagy legénységének nem sikerül hozzáértéséről a Bérbeadót meggyőznie, a Bérbeadó felbonthatja a szerződést, vagy (amennyiben rendelkezésre áll) egy mindkét fél által elfogadható Skipper-t rendelhet a hajóra a Bérlő költségére, annyi napra, ahányat a Bérbeadó szükségesnek tart a Hajó és utasainak biztonsága érdekében. A Bérlőtől igényelt szaktudás és próbája a Szerződés szerinti hajóbérleti időszak részét képezi. Ha e pontban Bérlő és Bérbeadó között vita merül fel, Bérbeadó azonnali hatállyal és kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést!

 

A Bérlőnek a Hajóval a Balaton vízrendszerét elhagyni, a Hajót kiemelni, vagy más módon a vízrendszerből elszállítani tilos!

 

A Bérlő köteles tanulmányozni és elsajátítani a gyakorlati tudnivalókat mindazon segédanyagokból, melyek a Hajó megfelelő kezelésére és a hajózási térség körülményeire vonatkoznak és melyeket a Bérbeadó a Bérlő rendelkezésére bocsátott.

 

A Bérlő nem adhatja tovább, vagy nem adhatja bérbe, illetve nem ruházhatja át a Hajót harmadik személynek a Bérbeadó írásos beleegyezése nélkül. A bérleti szerződésben meg kell jelölni, ha a bérleti időszak alatt több vezetésre jogosult személy is vezetni kívánja a Hajót. Ilyen esetben minden vezetésre megjelölt személy személyazonosító okmányát és kishajó vezetői engedélyét be kell mutatni.

Amennyiben a Hajó balesetet vagy kárt okoz, a Bérlő köteles a legközelebbi Kikötői Hatóságtól a kár vagy baleset és ezek körülményeinek tisztázását igényelni, és mindezekről írásos jelentést, jegyzőkönyvet készíttetni, ugyanakkor a Bérlőnek a Bérbeadót is az elvárható legrövidebb időn belül (maximum 2 óra) értesítenie kell! Amennyiben a káresemény bejelentésének ezen időkereten belüli elmulasztásából adódóan a biztosító a kártérítést megtagadja, úgy a teljes okozott kárt a Bérlőnek kell megtérítenie!

 

A Bérbeadó a hajón tárolt, a Bérlő tulajdonát képező felszerelési, használati tárgyakért felelősséget nem vállal, azokra a Bérlő biztosítást köthet az általa választott biztosító társasággal.

 

3. Hajóbérlés és fizetés

 

A foglalásokat az Optimalnet Bt. az Ön megbízásából szándéknyilatkozatként adja tovább az érintett Bérbeadó felé.

 

Az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés a foglalás során közvetlenül Ön, valamint az Ön által kiválasztott hajó tulajdonosa között jön létre. Az Optimalnet Bt. által visszaigazolt részvételi díj összegét megfizetheti:

  • átutalhatja számlánkra,
  • bármely OTP Bank fiókban közvetlenül befizetheti a számlánkra.

A foglalás visszaigazolásának napjától számított 48 órán belül a teljes ár fizetése, amit az Optimalnet Bt köteles továbbítani érintett Bérbeadó felő.

Az utalást banki bizonylat bizonyítja, mely alapján a számlát bérbeadó állítja ki az utalás napjától számított 8 napon belül vagy legkésőbb a hajó átvételének napján a Bérlő kézhez kapja.

 

A Bérlési szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalását az Optimalnet Bt. vagy a balatonivitorlazas.hu online hajófoglalási rendszer visszaigazolta és a Bérlő – a fizetési feltételek betartása mellett – megfizeti. A kifizetés csak akkor elfogadott, ha a megrendelt szolgáltatás díja irodáinkban befizetésre kerül vagy bankszámlánkra beérkezik. A foglalásokat a rendszer 48 óráig opciósan tartja, a fizetésnek eddig kell megtörténnie. Amennyiben az Bérlő a feltételek szerinti összeget nem fizeti ki időben az Optimalnet Bt. automatikusan törli a hajófoglalást.

 

A balatonivitorlazas.hu online foglalási rendszer által kért adatok hiányos kitöltése esetén az Optimalnet Bt. nem köteles a hajófoglalást elfogadni még a teljes hajófoglalás kifizetése esetén sem.

 

Bérbeadó köteles a Hajót az adott időtartamra hajózásra alkalmas állapotban a Bérlő rendelkezésére bocsájtani. Amennyiben a Bérbeadó - az alábbi VIS MAJOR-nak minősített eseteken kívül - nem tudja biztosítani a hajó átadását a foglalásnak megfelelően, úgy a Bérbeadó a megfizetett foglaló kétszeresét fizeti vissza. A VIS MAJOR-nak minősülő esetekben csak a befizetett foglaló kerül visszafizetésre.

 

Minősített VIS MAJOR esetek:

 

Ha az előző bérleti időszakban a hajó olyan mértékben sérült, hogy hajózásra alkalmatlan és ezt legalább a bérleti időszakot megelőző 5 napon belül nem jelezte Bérlőnek a Bérbeadó.

 

Ha a hatóságok a hajót zár alá helyezték.

 

Ha a hajót ellopták.

 

4. A hajó átadása

 

A Hajó átadása a Bérlőnek a hajóbérleti időszak kezdetekor történik, melyet a Bérleti szerződésben rögzítenek a felek. A Hajó bemutatásának ideje és a Hajóbérlő megismertetése a Hajóval részét képezi a Szerződés szerinti hajóbérleti időszaknak. A Hajó átadása egyeztetett időpontban történik, amely átadási folyamat minimum egy órát vesz igénybe. A Hajó minden megnevezett vezetője köteles bemutatni érvényes kishajó vezetői engedélyét, valamint a személyi azonossági igazolványát és lakcímkártyáját, melyről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet. A Hajó átvétele előtt, a Hajó Bérlője köteles megfizetni a bérleti szerződésben és a mindenkori érvényes árlistában feltüntetett és meghatározott kauciót.

 

A Bérbeadó köteles a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üres és tiszta állapotban átadni a Bérlő részére.

 

A Hajó átadása a hajókulcs és okmányok átvételekor történik meg.

 

Az ÁSZF, a Hajó tartozék jegyzék és a mindenkori Bérleti szerződés aláírását követő 1 órával a Hajó a Bérlő által átvettnek számít, ezért a Hajó a Bérlő teljes felelőssége alá tartozik és a Bérlőnek nincs joga követeléssel élni Bérbeadó felé a Hajó bármely részét ért baleset, rongálódás vagy meghibásodásból eredő időveszteségért vagy költségekért.

 

 

5. Kaució megfizetése

 

A Hajó átvételekor a kaució összegét a Bérlő készpénzben letétbe helyezi a Bérbeadó részére garanciául, mely letét részben vagy egészben fedezni tudja a Bérbeadó az aktuális bérleti szerződés 8. pontjában említett, a Biztosítási kötvény által nem fedezett, a Hajóban, vagy a felszerelésében esetlegesen keletkező veszteségekre és károkra vonatkozó követelését, gyorskárát. A kaució a Bérlőnek visszaadásra kerül, miután a Bérbeadó a hajót a “Hajó tartozék jegyzéke” általi leltárát a Bérlővel közösen megvizsgálja, és a Hajót illetve a tartozékait hiánytalanul visszaszolgáltatja a Bérbeadónak.

 

Amennyiben a Hajóban okozott (saját hibának betudható) kár önrész-mértéke magasabb, mint a kaució letét, úgy a Bérlő anyagi felelősséggel tartozik a különbözetre vonatkozóan.

 

6. A hajó visszavétele

 

A Hajó visszavételének időpontja a teljes bérleti időszak utolsó napja.

 

A Hajó visszavétele a Hajó tartozék jegyzék ellenőrzése és a hajó állapotának felmérése és írásos rögzítése után a hajókulcsok és okmányok visszaadásával történik meg.

 

Amennyiben a Bérlő a Hajót határidőben ingóságaitól nem üríti ki és nem adja át, köteles a hajó jogcím nélküli használata idejére időarányos pótdíjat fizetni. A pótdíj a mindenkori egynapos bérleti díj 130%-a. Amennyiben a jogcím nélküli használat a következő Bérlő hajóátvételét megakadályozza, úgy részére a jogcím nélkül használónak kártérítést kell fizetnie.

 

Amennyiben a Bérlő a Hajót más helyen hagyja, mint a meghatározott honossági/visszaadási kikötő, akkor köteles megfizetni a Bérbeadó minden olyan költségét, mely a Hajónak a visszaadás helyére történő visszaszállításából ered.

 

A Hajó átadásánál FELEK a Hajó tartozék jegyzéket közösen ellenőrzik. Amennyiben valamely tétel megrongálódott vagy elveszett, úgy Bérbeadó a jegyzékben feltüntetett árat tartja vissza  a megfizetett kaucióból. Ha az érintett tétel mellett nincs ár feltüntetve, úgy annak a javítási vagy pótlási költsége árajánlatkérés után állapítható meg. Ebben az esetben az árajánlat megérkezéséig a teljes kaució visszatartásra kerül.

 

7. Hajóbérlet visszamondás, módosítás, átruházás

 

 

7.1 Online módosítás a rendszeren keresztül nem lehetséges. Javasoljuk – a lemondási feltételek betartása mellet - új foglalás készítését és a régi foglalás törlésének kérését. 

 

Megrendelését a Bérlő bármikor módosíthatja, de vállalnia kell az ezzel járó esetleges többletköltségeket, melyekről az Optimalnet Bt. tájékoztatja. Amennyiben az Utas érdekkörében történt módosítást az Optimalnet Bt. nem tudja teljesíteni, a Bérlő csak a 7.2 pontban leírtak szerint állhat el a szerződéstől.

 

Amennyiben az eredeti foglalás több napra vagy hajóra vonatkozott és a Bérlő csökkenteni szeretné a tartózkodás időtartamát vagy a hajószámot, a lemondott szolgáltatásokra vonatkozóan a törlési feltételek érvényesek (7.3 pont ).

 

7.2 Amennyiben a Bérlő a lefoglalt időponthoz képest legalább 1 nappal később érkezik köteles azt az Optimalnet Bt., illetve a Bérbeadó felé jelezni. Különben előfordulhat, hogy a Bérbeadó - több napos foglalás esetén is – a teljes foglalást törli és a hajót nem köteles tartani függetlenül az előrefizetéstől. Az elmaradt nap(ok) törlésnek minősülnek és a 7.3 pontban foglaltakat lépnek életbe.  

 

7.3  Törlést csak az Optimalnet Bt. munkatársai végezhetnek a Bérlő kizárólag írásban tett kérésére. 

 

A Bérlő a bérleti szerződéstől a bérlés megkezdése előtt írásban bármikor elállhat. Az elállás akkor válik hatályossá, ha az elállásról szóló nyilatkozat az Optimalnet Bt.-hez igazoltan megérkezik. Elállásnak minősül az is, ha az Bérlő előzetes nyilatkozat nélkül nem kezdi meg a bérlést- a hajó átvételét, ebben az esetben a bérlés megkezdésének időpontja tekintendő elállási időpontnak.

Ha a Bérlő elállási bármely jogát gyakorolja, az elállás kapcsán kártalanítást nem igényelhet. A befizetett részvételi összeg minden esetben foglalónak minősül.

 

Abban az esetben, ha a Bérlő a hajóbérlet idő előtti befejezése és a Hajó meghatározott időpont előtti visszaadása mellett dönt, a Bérbeadó nem köteles a bérleti díj arányos részének visszafizetésére.

 

Amennyiben a Bérbeadó a Hajót – kiszolgáltatási akadály miatt – nem tudja az átadás időpontjában biztosítani, úgy a Bérlő – azonos áron és azonos feltételekkel – köteles elfogadni a Bérbeadó a Hajóval azonos, vagy magasabb színvonalú Hajó felajánlását.

 

 

7.4. A Bérlő a bérleti jogát a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával csak akkor ruházhatja át harmadik személyre, ha a teljes bérleti díj befizetésre került és a harmadik személy a jelen szerződéssel és mellékleteivel azonos tartalmú szerződést köt a Bérbeadóval.

 

 

8. CASCO biztosítás kizárásai

A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a következő minősített esetekben Bérbeadó a Hajóra megkötött CASCO fedezetbiztosítása nem érvényesíthető és így a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik:

A biztosításból kizárt feltételek:

  1. Azon károk, melyek akkor keletkeztek, amikor a járművet sport vagy szórakozási célok helyett más célra használják (pl.: nem bejelentett versenyzés). Előzetes külön megállapodással a biztosítás a járműnek sport vagy szórakozási célokon kívüli más célokra való használatakor is érvényes lehet, amennyiben azt a Biztosító társaság engedélyezi.
  2. Azon károk esetében, melyeket a Bérlő szándékos vagy durva hanyagsággal okozott.  
  3. Azon károk, amelyek konstrukciós-, gyártási-, vagy anyaghiba, ill. a szokásos elhasználódás miatt keletkeztek. Ez a kizárás azonban csak a hibás ill. elhasználódás által közvetlenül érintett alkatrészekre érvényes.  
  4. Olyan károk, melyeket az alábbiak okoznak:

·   Kémiai, biológiai, biokémiai anyagok vagy elektromágneses hullámok alkalmazása.

·   Terrorszerű és politikai erőszakos tettek, függetlenül az abban résztvevő személyek számától.

·   Zendülés, polgári engedetlenségek, sztrájkok, kizárások és munkásfelkelések.

·   Lefoglalás, elkobzás vagy vis major, vagy egyéb beavatkozások.

  1. Közvetett károk (pl.: a versenyképesség korlátozása, kisebb érték, elmaradt használati előny),
  2.  Mobiltelefon, pénz, értéktárgyak, ékszer elvesztése, vízbeejtése.
  3. Amennyiben a hajó a kikötőből Beaufort 6-os fokozat feletti viharban fut ki. 

 

9. Egyéb

A Bérlő kijelenti, hogy az Optimalnet Bt. Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat mindenre kiterjedően megismerte, megértette és elfogadta. Vitás kérdések esetén a felek törekednek a megegyezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, elfogadják a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

© 2020 Balatonivitorlazas.hu